...

Aktualności

VIII Ogólnopolski Turniej Kucharski edycja 2023 / 2024

VIII Ogólnopolski Turniej Kucharski edycja 2023 / 2024

W Ogólnopolskim Turnieju Kucharskim biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie kucharza. Celem Turnieju jest podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności zawodowych. Wydarzenie odbędzie się 12-13 marca 2024 r.

Termin etapu centralnego Turnieju: 12-13 marca 2024 r.

Temat Turnieju: „Wieprzowina i jej przetwory”

Organizatorzy Turnieju:

 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
 • Wielkopolski Cech Rzeźników Wędliniarzy – Kucharzy
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu

Patronat nad Turniejem: Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu

Sponsor główny: Selgros Cash & Carry

Patronat medialny: Restaurant Management

Adresaci Turnieju: Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz, którzy wyróżniają się umiejętnościami sporządzania potraw i napojów z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik oraz posiadają wiedzę z zakresu technologii gastronomicznej

Cel Turnieju:

 • Podniesienie rangi zawodu kucharz
 • Aktywizowanie młodzieży do doskonalenia zawodowego
 • Rozwijanie pasji, zainteresowań i uzdolnień związanych z przygotowaniem potraw
 • Promowanie talentów młodych adeptów sztuki kulinarnej

Sekretarze Turnieju:

 • mgr inż. Małgorzata Mager
 • mgr Anna Saj

Komisja Oceniająca Turnieju:

 • Przewodniczący: Wojciech Wojtkowiak
 • Wiceprzewodniczący i pierwszy sędzia techniczny: Andrzej Gołąbek
 • Członkowie i sędziowie techniczni: Marcin Stelmaszy i dwóch kucharzy z wybranych restauracji.
 • Członkowie: kierownik szkolenia praktycznego z ZSPS: mgr inż. Karolina Mikołajczyk-Nieckarz oraz wybrany losowo nauczyciel jednej ze szkół biorących udział w Turnieju.

Przebieg Turnieju:

Część I – QUIZ OGÓLNY

 • Zakres materiału: wiedza ogólna z zakresu przygotowania i wydawania dań.
 • Ilość pytań: 6 pytań wspólnych (otwartych).

Część II – QUIZ TEMATYCZNY

 • Zakres materiału: mięso zwierząt rzeźnych (przykładowe zagadnienia: charakterystyka towaroznawcza; skład chemiczny i wartość odżywcza; sprzęt i urządzenia; potrawy z udziałem składnika głównego; dodatki do wyżej wymienionych potraw; inne)
 • Ilość pytań: 4 pytania zamknięte indywidualne (zamknięte).

Część III – ZADANIA PRAKTYCZNE

 • Zakres materiału: rozróżnianie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji gastronomicznej; rozróżnianie sprzętu i urządzeń do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; dobór zastawy stołowej do ekspedycji potraw i napojów.
 • Ilość zadań: 3 zadania praktyczne.

Część IV – WYKONANIE POTRAWY KONKURSOWEJ

Rodzaj potrawy – Danie główne:

obowiązkowe elementy wieprzowiny – do wyboru:

 • karkówka wieprzowa
 • łopatka wieprzowa
 • polędwiczka wieprzowa
 • obowiązkowy produkt dodatkowy:
 • podroby wieprzowe lub wędliny podrobowe

Waga porcji: 180 – 220g

Ilość porcji: 5 talerzy (w tym jeden do ekspozycji; wszyscy uczestnicy wydają potrawy na talerzach gwarantowanych przez organizatora)

Kryteria oceny zadania praktycznego:

 • Planowanie i organizacja pracy.
 • Higiena pracy.
 • Bezpieczeństwo pracy.
 • Technika wykonania i poprawność procesów technologicznych.
 • Jakość potrawy – smakowitość, wygląd, estetyka podania potrawy, właściwa temperatura podania, kreatywność i stopień trudności.

Czas wykonania potrawy konkursowej: 120 minut.

Zwolnienia z egzaminów:

 • Laureaci Turnieju, a więc zdobywcy pierwszych sześciu miejsc, którzy odbywają praktyki w zakładach zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej, są zwolnieni z części praktycznej egzaminu czeladniczego, uzyskując z tej części egzaminu ocenę celującą. Otrzymane zaświadczenie jest ważne w tym roku, w którym zostało wystawione.
 • Laureaci oraz finaliści Turnieju, którzy otrzymali minimum 50% punktów, którzy podlegają pod Okręgową Komisję Egzaminacyjną, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, uzyskując z tej części egzaminu wynik 100%. Otrzymane zaświadczenie jest ważne na okres dwóch lat od daty przystąpienia do Turnieju i wystawienia zaświadczenia.

Źródło: mat. pras.

VIII Ogólnopolski Turniej Kucharski edycja 2023 / 2024

VIII Ogólnopolski Turniej Kucharski edycja 2023 / 2024

W Ogólnopolskim Turnieju Kucharskim biorą udział uczniowie kształcący się w zawodzie kucharza. Celem Turnieju jest podniesienie rangi zawodu i kształcenia zawodowego, nawiązanie współpracy i wymiana doświadczeń między uczniami, szkołami i zakładami, a przede wszystkim stworzenie uczniom możliwości zaprezentowania swoich umiejętności zawodowych. Wydarzenie odbędzie się 12-13 marca 2024 r.

Termin etapu centralnego Turnieju: 12-13 marca 2024 r.

Temat Turnieju: „Wieprzowina i jej przetwory”

Organizatorzy Turnieju:

 • Wielkopolska Izba Rzemieślnicza
 • Wielkopolski Cech Rzeźników Wędliniarzy – Kucharzy
 • Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego im. J.J. Śniadeckich w Poznaniu

Patronat nad Turniejem: Krajowa Rada Gastronomii i Cateringu

Sponsor główny: Selgros Cash & Carry

Patronat medialny: Restaurant Management

Adresaci Turnieju: Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharz, którzy wyróżniają się umiejętnościami sporządzania potraw i napojów z wykorzystaniem nowoczesnych metod i technik oraz posiadają wiedzę z zakresu technologii gastronomicznej

Cel Turnieju:

 • Podniesienie rangi zawodu kucharz
 • Aktywizowanie młodzieży do doskonalenia zawodowego
 • Rozwijanie pasji, zainteresowań i uzdolnień związanych z przygotowaniem potraw
 • Promowanie talentów młodych adeptów sztuki kulinarnej

Sekretarze Turnieju:

 • mgr inż. Małgorzata Mager
 • mgr Anna Saj

Komisja Oceniająca Turnieju:

 • Przewodniczący: Wojciech Wojtkowiak
 • Wiceprzewodniczący i pierwszy sędzia techniczny: Andrzej Gołąbek
 • Członkowie i sędziowie techniczni: Marcin Stelmaszy i dwóch kucharzy z wybranych restauracji.
 • Członkowie: kierownik szkolenia praktycznego z ZSPS: mgr inż. Karolina Mikołajczyk-Nieckarz oraz wybrany losowo nauczyciel jednej ze szkół biorących udział w Turnieju.

Przebieg Turnieju:

Część I – QUIZ OGÓLNY

 • Zakres materiału: wiedza ogólna z zakresu przygotowania i wydawania dań.
 • Ilość pytań: 6 pytań wspólnych (otwartych).

Część II – QUIZ TEMATYCZNY

 • Zakres materiału: mięso zwierząt rzeźnych (przykładowe zagadnienia: charakterystyka towaroznawcza; skład chemiczny i wartość odżywcza; sprzęt i urządzenia; potrawy z udziałem składnika głównego; dodatki do wyżej wymienionych potraw; inne)
 • Ilość pytań: 4 pytania zamknięte indywidualne (zamknięte).

Część III – ZADANIA PRAKTYCZNE

 • Zakres materiału: rozróżnianie surowców, dodatków do żywności i materiałów pomocniczych stosowanych w produkcji gastronomicznej; rozróżnianie sprzętu i urządzeń do sporządzania i ekspedycji potraw i napojów; dobór zastawy stołowej do ekspedycji potraw i napojów.
 • Ilość zadań: 3 zadania praktyczne.

Część IV – WYKONANIE POTRAWY KONKURSOWEJ

Rodzaj potrawy – Danie główne:

obowiązkowe elementy wieprzowiny – do wyboru:

 • karkówka wieprzowa
 • łopatka wieprzowa
 • polędwiczka wieprzowa
 • obowiązkowy produkt dodatkowy:
 • podroby wieprzowe lub wędliny podrobowe

Waga porcji: 180 – 220g

Ilość porcji: 5 talerzy (w tym jeden do ekspozycji; wszyscy uczestnicy wydają potrawy na talerzach gwarantowanych przez organizatora)

Kryteria oceny zadania praktycznego:

 • Planowanie i organizacja pracy.
 • Higiena pracy.
 • Bezpieczeństwo pracy.
 • Technika wykonania i poprawność procesów technologicznych.
 • Jakość potrawy – smakowitość, wygląd, estetyka podania potrawy, właściwa temperatura podania, kreatywność i stopień trudności.

Czas wykonania potrawy konkursowej: 120 minut.

Zwolnienia z egzaminów:

 • Laureaci Turnieju, a więc zdobywcy pierwszych sześciu miejsc, którzy odbywają praktyki w zakładach zrzeszonych w Izbie Rzemieślniczej, są zwolnieni z części praktycznej egzaminu czeladniczego, uzyskując z tej części egzaminu ocenę celującą. Otrzymane zaświadczenie jest ważne w tym roku, w którym zostało wystawione.
 • Laureaci oraz finaliści Turnieju, którzy otrzymali minimum 50% punktów, którzy podlegają pod Okręgową Komisję Egzaminacyjną, są zwolnieni z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, uzyskując z tej części egzaminu wynik 100%. Otrzymane zaświadczenie jest ważne na okres dwóch lat od daty przystąpienia do Turnieju i wystawienia zaświadczenia.

Źródło: mat. pras.

Udostępnij!

Może zainteresują Ciebie

Japońskie smaki na warsztatach kulinarnych Akademii Mistrzów Smaku by Belvedere

II Ogólnopolski Konkurs Kulinarny „Smaki Podlasia”

Idealnie czyste szkło bez cienia wysiłku… i polerowania!

Konferencja Made For Restaurant – edycja hedoniści

MADE FOR Restaurant – NEW GENERATION

Optymalna eksploatacja urządzeń gastronomicznych: Kluczowa rola mycia i pielęgnacji

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.