Redakcja Restaurant Management

Monika Cichowska

Redaktor naczelna

Bartosz Wróblewski

Dyrektor sprzedaży