...

Robert Kopacz

Szef kuchni Violife Professional. Od 30 lat związany z gastronomią. Pracował m.in. jako szef kuchni w restauracji, hotelu i w dużej korporacji. Doświadczenie zbierał również, gotując na okrętach Marynarki Wojennej oraz na statkach pasażerskich i handlowych.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.