...

Magdalena Urbaniak

Ekspertka w dziedzinie komunikacji marketingowej. Założycielka agencji MaxTractor. Współpracowała m.in. z markami takimi jak Bayer, PepsiCo, BNP Paribas i Muzeum Narodowe w Poznaniu. Wykłada na takich uczelniach (m.in UWr, UE, WSB, SWPS we Wrocławiu czy AGH w Krakowie). Mówczyni na konferencyjnych scenach (m.in na TedX, Infoshare, I love Marketing, Online Marketing). Z lubością publikuje w magazynach branżowych (m.in. PR Manager, Social Media Manager, Marketer+) oraz na blogu własnym: Tractormania.pl i magdaurbaniak.com.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.