Dr inż. Barbara Koziorowska-Abramczyk

Dr inż. Barbara Koziorowska-Abramczyk

Od 1990 r. opracowała znaczącą ilość projektów technologii kuchni hotelowych i szpitalnych, kantyn i restauracji, głównie dla prestiżowych inwestycji. Jest prawdziwym doktoratem: ma doktorat z dziedziny CAD, była na stypendiach zagranicznych w Anglii i Niemczech, jest autorką podręcznika akademickiego z dziedziny technologicznego projektowania.