Porady branżowe

Pracowniku i pracodawco – BeHaPpy!

Pracowniku i pracodawco – BeHaPpy!

Wszyscy wiedzą o ich istnieniu, ale są przekonani, że powstały po to, by utrudnić im życie, więc je lekceważą. Co to takiego? Przepisy BHP.  Raz na zawsze powiedzmy sobie jasno – nie, one nie utrudniają nam życia, one nam je ratują!

Gastronomia od jakiegoś czasu prężnie się rozwija, zatrudniając coraz większą liczbę osób. Ta branża to wiele stanowisk pracy, wiele obowiązków, wielu pracowników, a co się z tym wiąże – wiele zagrożeń. Nikt z nas idąc do restauracji, nie zastanawia się, że dane miejsce to również środowisko pracy, które musi spełniać określone wymagania wynikające z Kodeksu pracy oraz odpowiednich rozporządzeń. 

Podstawowym wymaganiem jest odpowiednie pomieszczenie pracy, które każdemu pracownikowi musi zapewnić pracodawca. Stanowiska pracy muszą być bezpieczne dla personelu. Uściślając: nie istnieje stanowisko pracy, na którym nie byłoby zagrożeń czyhających na osoby zatrudnione, ale rolą służb BHP jest propagowanie bezpiecznych zasad wśród pracowników i pracodawców, którzy za tych pierwszych są odpowiedzialni.

Po pierwsze – szkolenie

Jak wygląda bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii? Jakie zagrożenia występują w tej branży? Czy kucharz przygotowujący nam pyszne, wykwintne dania, wykonując swoje codzienne obowiązki, jest świadomy tego, ile zagrożeń występuje w jego pracy, ile niebezpiecznych sytuacji może się wydarzyć, jeżeli nie będzie przestrzegał podstawowych zasad BHP?

Często wykonując swoje obowiązki, pracownik nie zdaje sobie sprawy, że nie przestrzegając przepisów i zasad BHP, może ulec wypadkowi. Te wszystkie tajemnice zdradzamy na szkoleniach z zakresu BHP,  którym podlegają obowiązkowo wszystkie osoby zatrudnione.

Przypomnijmy, że jeden z najważniejszych obowiązków pracodawcy z zakresu BHP to szkolenia wstępne pracowników, które nakazuje Kodeks pracy. Przepis stanowi, że nie wolno dopuścić do pracy pracownika bez odpowiednich szkoleń wstępnych. Czy wszyscy pracodawcy wiedzą, jak ważne są szkolenia? Czy realizują ten obowiązek? Pracownik bez szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy często nie ma świadomości o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy. Nie znając zagrożeń, nie wie, na co uważać, czego unikać, co nieprzewidzianego może się wydarzyć.

Dzięki szkoleniom uświadamiamy pracownikom, jakie metody pracy stosować, aby wykonywane obowiązki były dla nich bezpieczne. Praca w kuchni wiąże się z wieloma zagrożeniami, takimi jak: skaleczenie, upadek, oparzenie, pożar, przeciążenie układu szkieletowo-kostnego, zatrucie, wybuch gazu. Dlatego pracownicy muszą zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania swoich obowiązków.

Przed zagrożeniami ochronią pracowników również odpowiednie środki techniczne oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, w jakie musi wyposażyć ich pracodawca. Prawidłowe obuwie z podeszwą antypoślizgową zabezpieczy pracownika przed upadkiem. Rękawice termoochronne pozwolą uniknąć oparzeń. Odpowiednie wyposażenie kuchni w okapy, wywiewy i wentylacje zminimalizuje negatywne skutki oddziaływania na organizm mikroklimatu gorącego i wilgotnego, w jakim pracują kucharze.

Musisz znać przepisy

Przepisy BHP w branży gastronomicznej są bardzo wymagające. Musimy pamiętać, że obowiązek ich przestrzegania ciąży na pracodawcy, ale również na pracownikach. Świadomość, jaką dają szkolenia z zakresy bezpieczeństwa i higieny pracy, to klucz do sukcesu, jakim jest bezpieczne miejsce pracy.

Pracodawcy często nie zdają sobie sprawy, że omijanie przepisów, chęć zaoszczędzenia na szkoleniach niosą ze sobą o wiele większe wydatki i koszty, jakie są niepoliczalne. Tymczasem największą wartością jest ludzkie zdrowie i życie. Wypadki przy pracy, jakim ulegają pracownicy, mogą mieć nieporównywalnie większe koszty i konsekwencje, dlatego pamiętajmy, że najlepsza jest profilaktyka – przecież lepiej zapobiegać niż leczyć.

Niewątpliwie mimo pandemii, jaka nas dotknęła, w branży gastronomicznej występują dynamiczne zmiany oraz jej rozwój. Wpływ na to mają coraz bardziej wymagający konsumenci, nowe technologie, które wymuszają kreowanie nowości, coraz większa świadomość „zdrowej żywności” oraz wielokulturowość konsumentów. Wymusza to potrzebę rozwoju również wśród pracowników służby BHP.

Znajomość nowoczesnej gastronomii jest niezbędna, aby prawidłowo prowadzić szkolenia pracowników, informować ich o potencjalnych zagrożeniach i wprowadzać odpowiednie środki bezpieczeństwa.  Współpraca między pracownikiem a pracodawcą w zakresie BHP to gwarancja bezpieczeństwa podczas wykonywania codziennych obowiązków. Nie zapominajmy, że obowiązek dotyczący przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy to również nasz przywilej, który nierzadko ratuje nam życie, więc korzystajmy z niego, kiedy tylko możemy.

Pracowniku i pracodawco – BeHaPpy!

Pracowniku i pracodawco – BeHaPpy!

Wszyscy wiedzą o ich istnieniu, ale są przekonani, że powstały po to, by utrudnić im życie, więc je lekceważą. Co to takiego? Przepisy BHP.  Raz na zawsze powiedzmy sobie jasno – nie, one nie utrudniają nam życia, one nam je ratują!

Gastronomia od jakiegoś czasu prężnie się rozwija, zatrudniając coraz większą liczbę osób. Ta branża to wiele stanowisk pracy, wiele obowiązków, wielu pracowników, a co się z tym wiąże – wiele zagrożeń. Nikt z nas idąc do restauracji, nie zastanawia się, że dane miejsce to również środowisko pracy, które musi spełniać określone wymagania wynikające z Kodeksu pracy oraz odpowiednich rozporządzeń. 

Podstawowym wymaganiem jest odpowiednie pomieszczenie pracy, które każdemu pracownikowi musi zapewnić pracodawca. Stanowiska pracy muszą być bezpieczne dla personelu. Uściślając: nie istnieje stanowisko pracy, na którym nie byłoby zagrożeń czyhających na osoby zatrudnione, ale rolą służb BHP jest propagowanie bezpiecznych zasad wśród pracowników i pracodawców, którzy za tych pierwszych są odpowiedzialni.

Po pierwsze – szkolenie

Jak wygląda bezpieczeństwo i higiena pracy w gastronomii? Jakie zagrożenia występują w tej branży? Czy kucharz przygotowujący nam pyszne, wykwintne dania, wykonując swoje codzienne obowiązki, jest świadomy tego, ile zagrożeń występuje w jego pracy, ile niebezpiecznych sytuacji może się wydarzyć, jeżeli nie będzie przestrzegał podstawowych zasad BHP?

Często wykonując swoje obowiązki, pracownik nie zdaje sobie sprawy, że nie przestrzegając przepisów i zasad BHP, może ulec wypadkowi. Te wszystkie tajemnice zdradzamy na szkoleniach z zakresu BHP,  którym podlegają obowiązkowo wszystkie osoby zatrudnione.

Przypomnijmy, że jeden z najważniejszych obowiązków pracodawcy z zakresu BHP to szkolenia wstępne pracowników, które nakazuje Kodeks pracy. Przepis stanowi, że nie wolno dopuścić do pracy pracownika bez odpowiednich szkoleń wstępnych. Czy wszyscy pracodawcy wiedzą, jak ważne są szkolenia? Czy realizują ten obowiązek? Pracownik bez szkolenia wstępnego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy często nie ma świadomości o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy. Nie znając zagrożeń, nie wie, na co uważać, czego unikać, co nieprzewidzianego może się wydarzyć.

Dzięki szkoleniom uświadamiamy pracownikom, jakie metody pracy stosować, aby wykonywane obowiązki były dla nich bezpieczne. Praca w kuchni wiąże się z wieloma zagrożeniami, takimi jak: skaleczenie, upadek, oparzenie, pożar, przeciążenie układu szkieletowo-kostnego, zatrucie, wybuch gazu. Dlatego pracownicy muszą zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania swoich obowiązków.

Przed zagrożeniami ochronią pracowników również odpowiednie środki techniczne oraz środki ochrony indywidualnej i zbiorowej, w jakie musi wyposażyć ich pracodawca. Prawidłowe obuwie z podeszwą antypoślizgową zabezpieczy pracownika przed upadkiem. Rękawice termoochronne pozwolą uniknąć oparzeń. Odpowiednie wyposażenie kuchni w okapy, wywiewy i wentylacje zminimalizuje negatywne skutki oddziaływania na organizm mikroklimatu gorącego i wilgotnego, w jakim pracują kucharze.

Musisz znać przepisy

Przepisy BHP w branży gastronomicznej są bardzo wymagające. Musimy pamiętać, że obowiązek ich przestrzegania ciąży na pracodawcy, ale również na pracownikach. Świadomość, jaką dają szkolenia z zakresy bezpieczeństwa i higieny pracy, to klucz do sukcesu, jakim jest bezpieczne miejsce pracy.

Pracodawcy często nie zdają sobie sprawy, że omijanie przepisów, chęć zaoszczędzenia na szkoleniach niosą ze sobą o wiele większe wydatki i koszty, jakie są niepoliczalne. Tymczasem największą wartością jest ludzkie zdrowie i życie. Wypadki przy pracy, jakim ulegają pracownicy, mogą mieć nieporównywalnie większe koszty i konsekwencje, dlatego pamiętajmy, że najlepsza jest profilaktyka – przecież lepiej zapobiegać niż leczyć.

Niewątpliwie mimo pandemii, jaka nas dotknęła, w branży gastronomicznej występują dynamiczne zmiany oraz jej rozwój. Wpływ na to mają coraz bardziej wymagający konsumenci, nowe technologie, które wymuszają kreowanie nowości, coraz większa świadomość „zdrowej żywności” oraz wielokulturowość konsumentów. Wymusza to potrzebę rozwoju również wśród pracowników służby BHP.

Znajomość nowoczesnej gastronomii jest niezbędna, aby prawidłowo prowadzić szkolenia pracowników, informować ich o potencjalnych zagrożeniach i wprowadzać odpowiednie środki bezpieczeństwa.  Współpraca między pracownikiem a pracodawcą w zakresie BHP to gwarancja bezpieczeństwa podczas wykonywania codziennych obowiązków. Nie zapominajmy, że obowiązek dotyczący przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy to również nasz przywilej, który nierzadko ratuje nam życie, więc korzystajmy z niego, kiedy tylko możemy.

Udostępnij!

Może zainteresują Ciebie

Testować, próbować, smakować, czyli kilka słów o kuchni roślinnej

Strategia marketingowa w branży HoReCa. Jak przyciągnąć gości i zwiększyć sprzedaż najmniejszym kosztem?

Profesjonalizm a oszczędzanie w restauracji

Regulacje prawne w ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej branży gastronomii

Ekskluzywne mięsa, czyli jakie?

Od A do Z, czyli jak zorganizować imprezę