...

Renata Urbanik

Doradca branży HoReCa w firmie Yunikon

F&B Manager z wieloletnim doświadczeniem w hotelach resortowych. Obecnie zastępca dyrektora Górskiego Kompleksu Turystycznego Czeszka i Słowaczka w Świeradowie-Zdroju. Specjalista w zarządzaniu budżetami, zespołami oraz relacjami z gościem. Doradca branży HoReCa w firmie Yunikon.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.