...

Piotr Tabor

Absolwent prawa, ukończył zarówno studia podyplomowe: nowoczesne technologie i strategie w biznesie turystycznym i hotelarskim, jak również Akademię Hotelarza w French Institute of Management w Warszawie. W 2012 r. został absolwentem prestiżowych studiów MBA w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Kilkunastoletnie doświadczenie w zarządzaniu obiektami hotelowymi poparte wieloma sukcesami w połączeniu ze współpracą z innymi ekspertami doprowadziło do powstania firmy Hotele i Gastronomia Plus (hoteleplus.pl), którą zarządza. Doświadczony trener prowadzący szkolenia w zakresie: zarządzania, sprzedaży, HR oraz zagadnień branżowych z hotelarstwa i turystyki. Zrealizował i koordynował wiele projektów inwestycyjnych oraz HR. Pasjonat rozwoju personalnego w aspekcie mentoringu i coachingu, a także biegania.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.