...

Jacek Lipski

Strateg, konsultant i szkoleniowiec marketingowy

Ponad 16 letnie doświadczenie zawodowe zdobywał po każdej stronie „mocy”, tj. w korporacjach, agencji reklamowej oraz we własnym biznesie. Specjalizuje się w doradztwie dla MŚP oraz startupów. Prowadzi blog i newsletter ekspercki na www.jaceklipski.pl.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.