...

Jacek Krawczyk

Jacek Krawczyk

Od 22 lat związany z branżą gastronomiczną, doświadczenie zdobywał m.in. w hotelu Jan III Sobieski oraz w międzynarodowych korporacjach wprowadzając na rynek gastronomiczny wiele ekskluzywnych brandów alkoholowych. Poprzez swoją agencję Smarten współpracuje z czołowymi szefami kuchni w Polsce i za granicą. Organizuje wiele wydarzeń kulinarnych i szkoleń, w tym polską selekcję Bocused’Or, najbardziej prestiżowego konkursu kulinarnego na świecie. Zajmuje się również doradztwem dla hoteli i restauracji z zakresu Public Relations. Zarządza wizerunkami wielu szefów kuchni w Polsce, jest cenionym specjalistą w zarządzaniu kompetencjami marketingowymi współpracując z wieloma firmami z branży HoReCa.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.