...

Iwona Mularczyk

Główny specjalista ds. BHP

Główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej. Absolwentka studiów magisterskich na Uniwersytecie Wrocławskim na kierunku filologia polska, specjalność dziennikarstwo, jednak nigdy nie pracowała w zawodzie. W roku 2010 ukończyła podyplomowe studia na kierunku zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy i od razu zaczęła działać w służbie BHP. Pierwsze doświadczenia jako inspektor ds. BHP zdobywała w branży gastronomicznej prowadząc cykl szkoleń z zakresu BHP pod hasłem „BHP w małej gastronomii”, organizowanych w ramach Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012 odbywającego się we Wrocławiu. W  roku 2013 założyła firmę szkoleniową pod nazwą WS BHP Iwona Mularczyk, która działa w różnych branżach.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.