...

Dawid Łagowski

Executive Chef Ilonn Hotel i Młyńska 12

Znakomity, bardzo zdolny, ambitny i kreatywny szef kuchni, obecnie w Ilonn Hotelu w Poznaniu. Uczestnik 6. edycji Top Chefa i jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy polskiej gastronomii. Twórca znanych olejów smakowych „Manufaktura Łagowski”. Szef patron restauracji Marina Gaj w Koninie. Ambasador marki Plastmet.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.